Športni marketing

Vse več podjetij se, v želji po večji prepoznavnosti blagovne znamke in povečanju prodaje produktov, storitev, se obrača k športu oziroma vanj vlaga. V Sloveniji se športni marketing sicer razvija počasi, a razveseljuje dejstvo, da se vse bolj zavedamo, da sponzorstva niso donacije, temveč investicije, ki jih je potrebno upravičiti.

Učinki takih sponzorstev so zelo hvaležni, pomembno pa je, da imajo podjetja jasno definirane cilje sponzoriranja in da so pri promociji izvirna. Tradicionalne oblike sponzorstev je v svetu namreč že močno prehitela kreativnost. S premišljenimi in kreativnimi načini, ki povezujejo komunikacijske poti med seboj (televizija, tisk, digitalni mediji, družbena omrežja ipd.) lahko podjetja z minimalnim vložkom dosežejo zavidljive rezultate.

Kvaliteta vs. kvantiteta, 1:0.

Upravljanje sponzorstev
Aktivacija sponzorstva
Digitalne vsebine
Osebna sponzorstva
Ostale storitve
Odnosi z javnostmi