Aktivacija sponzorstva

Aktivacija sponzorstva bi morala biti osrednji element vsakega sponzorskega projekta, vendar se s tem v Sloveniji še vedno prmalo srečujemo. Sponzorske cilje bodo dosegla le tista podjetja, ki dodatno vlagajo v sponzorske aktivnosti.

Samo tako bo sponzor navijaču pomenil neko dodano vrednost. Podjetja morajo načrtno namenjati določen dodatni del sponzorskih sredstev aktiviranju samega sponzorstva.

“Sponzorstvo brez aktivacije je donacija!”

Odločilnega pomena pri aktiviranju sponzorstva pa je, da sponzor že pred sklenitvijo pogodbe poleg sredstev za sponzoriranje načrtuje tudi dodatna sredstva za njegovo aktiviranje. Pričakovanje, da bo zgolj sklenitev sponzorstva prinašala dodano vrednost, je iluzorno. Sponzorstvo je namreč enako vsaki drugi naložbi in ga je treba aktivirati ter upravljati.

 

Razmerje med sponzorskimi sredstvi in sredstvi, namenjeni aktivaciji sponzorstva, je v razvitem svetu 1:2. Sicer pa je višina sredstev, namenjenih za aktivacijo sponzorstva, odvisna od ciljev, ki jih sponzor zasleduje. S kreativnimi in inovativnimi rešitvami se cilji lahko dosežejo z bistveno manj sredstvi.

 

 

Koliko časa in sredstev namenite v vašem podjetju za aktivacijo investicij v šport?