Digitalne vsebine

Si sploh lahko privoščite sponzorsko aktivacijo brez digitalnih vsebin? Ta spreminjajo svet športnih sponzorstev bolj kot karkoli drugega. Facebook, Twitter, Youtube in podobna orodja so porušila klasična razmerja med udeleženci športnega procesa. Navijači so dobili neposreden dostop do športnikov in klubov.

Platforma, ki jo zagotavlja medmrežje, je obvezen in močan kanal za doseganje vse širšega kroga ciljnjih skupin vsakega sponzorja.

Zagotavljanje optimizacije spletnih strani, razvoj mobilnih aplikacij, vzpostavitve in upravljanja skupnosti na družabnih omrežjih, izvajanje CRM-ja ter redne analize vseh digitalnih komunikacijskih kanalov, predstavljajo prihodnost športnega marketinga.

S pomočjo družabnih orodij se dosegajo viralni učinki, ki v klasičnem oglaševanju niso mogoči. Sredstva, namenjena za ta namen, pa je lažje kontrolirati, saj so večinoma vezana na učinek.

Digitalna komunikacija sponzorju omogoča, da se sponzorirančeva baza navijačev oziroma sledilcev spremeni v sponzorjevo podatkovno bazo ("fan base" v "database"). Vendar je potrebno biti v takšnih primerih izjemno previden in ne podcenjevati ciljnje javnosti.

 

 

Družabni mediji so po obiskanosti prehiteli pornografske strani, ki so bile do tega trenutka št.1 po obisku.

Naše reference:

- Košarka I like

- www.garmin-izziv.si

- Žile selektor

- kosarka.spar.si