Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi so skrbno načrtovane in dalj časa trajajoče aktivnosti, katerih cilj je vzdrževanje dobrih odnosov med organizacijo in njenimi javnostmi. Ključni so pri grajenju in upravljanju ugleda, vzpostavljanju dobrih odnosov z deležniki ter grajenju blagovnih znamk. Z odnosi z javnostmi prav tako oblikujemo okolje, v katerem se bo lahko blagovna znamka uveljavila in ko je identiteta blagovnih znamk ustvarjena, so odnosi z javnostmi tisti, ki potrošnikom sporočajo vrednote, povezane z znamko, hkrati pa blagovno znamko utrjujejo.

V agenciji Sportelement pa poleg običajnega svetovanja na področju odnosov z javnostmi ponujamo tudi storitve s področja športnega PR-ja.

 

Zgleden primer športnega PR-ja je pozicioniranje Gorana Dragića kot blagovne znamke, ki predstavlja predanost, timsko delo, dinamičnost, sproščenost in mladostno svežino. Kot tak se Dragić povezuje z odmevnimi blagovnimi znamkami, ki so odraz njegovih karakteristik in ostalih značilnosti ter so v skladu s filozofijo blagovne znamke.

Z doseganjem sinergije blagovna znamka in Dragić pridobivata na vrednosti, kar predstavlja idealno operativno možnost za grajenje ugleda v javnosti. Dragić sicer že ima ugled enega izmed najboljših košarkarjev v Sloveniji, sloves velikega zvezdnika pa uživa tudi v tujini, z raznovrstnimi dobrodelnimi akcijami v Sloveniji pa le še širi svojo prepoznavnost in krepi svoj ugled, kar predstavlja enega izmed najpomembnejših ciljev odnosov z javnostmi.