Upravljanje sponzorstev

Koliko podjetij, ki investira v šport, ima zaposlene strokovnjake s področja športnega marketinga? Koliko časa zaposleni pri sponzorju namenijo upravljanju sponzorstva? Premalo! Tako kot druga področja, tudi področje športnega marketinga zahteva specializacijo.

Zagotavljanje najboljših rezultatov  investicije v šport je možno doseči le s profesionalizacijo na vseh področjih športnega marketinga, od trženja, športnega prava, odnosov z javnostmi, digitalnih rešitev, do rednega strokovnega izpopolnjevanja ter sledenja vsakodnevnemu dogajanju znotraj športne industrije in športu samemu.

Učinkovito upravljanje športnih investicij pomeni prihranek denarja in časa, potrebnih za zaposlitev novega člana vaše ekipe, oziroma za dodelitev upravljanja celotnega projekta med člane vaše ekipe.

Poznavanje razmer v športni industriji zagotavlja hitro in učinkovito komunikacijo z vsemi deležniki v sponzorskem procesu.

 

 

Redno poročanje in predlaganje izboljšav zagotavljata seznanjenost z rezulati sponzorksega projekta in tako omogočata sprejem pravočasnih in pravilnih odločitev.

 

Upravljanje sponzorstva pomeni, da se ekipa strokovnjakov na svojih področjih dnevno ukvarja s sponzorskim projektom.

Upravljanje sponzorstev zagotavlja:

- stalno komunikacijo in informiranost med vsemi deležniki sponzorskega projekta,

- razvijanje sponzorstva in predlaganje izboljšav,

- pravni vidik investicije v šport.